\ Regulamin zakupów - Thermo Center
Produkt dnia
Higrometr 06 753
Higrometr 06 753

60,00 zł

szt.
Termo-higrometr TechnoLine WS-9440
Termo-higrometr TechnoLine WS-9440

52,00 zł

szt.
Stacja pogody 02 048
Stacja pogody 02 048

185,00 zł

Stacja pogody technoLine WS-9120
Stacja pogody technoLine WS-9120

53,00 zł

szt.
Stacja pogody TFA 35.1102.02
Stacja pogody TFA 35.1102.02

63,00 zł

szt.
TERMO-HIGROMETR 06 917
TERMO-HIGROMETR 06 917

54,00 zł

szt.
Termometr bezdotykowy do ciała 8818N
Termometr bezdotykowy do ciała 8818N

169,00 zł

szt.
Cyfrowa waga kuchenna
Cyfrowa waga kuchenna

78,00 zł

szt.
Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Regulamin zakupów

     

Regulamin zakupów w sklepie internetowym THERMO CENTER 

   1.

Właścicielem sklepu THERMO CENTER zwanego dalej Sklepem Internetowym jest:

Thermo Center Piotr Kaleta, 26-600 Radom, ul. Mazurska 16/1

NIP 948-106-29-98

zarejestrowany i widoczny w ewidencji CEIDG pod adresem: Dane publiczne wpisu | Ceidg.gov.pl - Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

poczta e-mail: biuro@thermocenter.pl

telefon: 603 056 920

 

Sklep internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.

   2.

      Wszystkie produkty oferowane w sklepie są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

   3.

      Wszystkie ceny podane na stronach internetowych są cenami brutto w walucie PLN (zawierają podatek VAT). Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta. 


   4.

      Na wszystkie towary sprzedawane w naszym sklepie wystawiamy paragony lub faktury VAT.

   5.

      Zamówiony towar dostarczamy za pośrednictwem firm kurierskich lub Poczty Polskiej. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy określonymi w cenniku.


   6.

      Możliwe są następujące formy płatności:  

  • Za pobraniem - zapłata przy odbiorze towaru gotówką kurierowi lub na poczcie.  
  • Rezerwujemy towar w naszym magazynie i przesyłamy e-mail zawierający nasz numer rachunku bankowego. Po zaksięgowaniu wpłaty towar pakujemy i wysyłamy.
  • Płatności kartą VISA, VISA Electron, , MasterCard, Mastercard Electronic, Maestro i ePrzelewem.

 

Dodatkowe koszty związane z poszczególnymi formami płatności określone są w cenniku.

7.

       Klient, który zawarł za pośrednictwem sklepu internetowego umowę na odległość ma prawo zwrócić zamówiony towar bez podania przyczyny na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014r., poz.827).

 

Aby dokonać zwrotu, należy złożyć sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

Zwrotu towaru należy dokonać niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, po upływie tego czasu sprzedawca może odmówić jego przyjęcia.

 

Sposób opakowania i przewozu zwracanych towarów powinien odpowiadać właściwościom rzeczy.

 

Procedura zwrotu dotyczy tylko towaru, który nie nosi widocznych śladów eksploatacji wykraczających poza możliwość zapoznania się z urządzeniem.

 

Niedostosowanie się do powyższych zaleceń będzie podstawą nieuwzględnienia zwrotu towaru.

 

Koszt odesłania towaru ponosi Kupujący.

Sprzedający nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

W przypadku płatności kartą zwrot środków wykonywany jest na kartę.

   8.

         Przy każdym produkcie podany jest czas realizacji zamówienia. Jest to czas, który potrzebujemy aby skompletować zamówione towary i zrealizować wysyłkę. W przypadku, gdy czas realizacji byłby dłuższy niż podany na naszych stronach, kontaktujemy się z kupującym, aby potwierdzić realizację zamówienia oraz uzgodnić propozycję nowego terminu.

W przypadku płatności przelewem powyższy termin wydłuża się o czas realizacji przelewu.

Terminy dostarczenia przesyłki:

Poczta Polska w ciągu 2-5 dni roboczych po odebraniu z naszego magazynu

Firmy kurierskie w ciągu 1-2 dni roboczych po odebraniu z naszego magazynu

 

Nie odpowiadamy za opóźnienia w dostawie przesyłek przez Pocztę Polską i firmy kurierskie. 

  9.

      W przypadku niezgodności towaru z umową, reklamowany towar wraz z protokołem niezgodności, a także ewentualne oczekiwania dotyczące sposobu realizacji naszych zobowiązań, należy odesłać na koszt sklepu za pomocą firmy kurierskiej.       
      

  10.

      Ustosunkowujemy się do żądań Klienta w terminie 7 dni roboczych od momentu zgłoszenia niezgodności towaru. Jeżeli sprawa będzie wymagała opinii uprawnionego rzeczoznawcy lub ekspertyzy firmy zewnętrznej, termin ten może zostać wydłużony do 14 dni. Jeżeli w ciągu 14 dni sklep nie ustosunkuje się do żądań Klienta, żądanie uważa się za uzasadnione.    

  11.

      W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego towaru, wszystkie koszty dostawy ponosi Sklep Internetowy.

  12.

      Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu. Moment zawarcia umowy kupna-sprzedaży następuje podczas pisemnego potwierdzenia odbioru towaru przez klienta na liście przewozowym przesyłki.  

  13.

      Regulamin określa zasady zakupów w sklepie. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w regulaminie.

14.

      Kupujący ma prawo do nieodpłatnego zwrotu zużytego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych na podstawie ustawy z dnia 11 września 2015r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. z 2020r., poz. 1893). Zwrot zużytego sprzętu odbywa się wyłącznie w przypadku zakupu w Sklepie Internetowym THERMO CENTER produktu tego samego rodzaju i pełniącego te same funkcje co sprzęt zużyty, który powinien być kompletny.

Zgłoszenie zwrotu zużytego sprzętu odbywa się drogą mejlową na adres biuro@thermocenter.pl

w okresie jednego miesiąca od daty zakupu nowego produktu.

 

Art. 37. zużyty sprz.elektr.


Obowiązek nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu z gospodarstw domowych

1.

Dystrybutor obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w punkcie sprzedaży, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany.

2.

Dystrybutor, dostarczając nabywcy sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony.

3.

Dystrybutor prowadzący jednostkę handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży w rozumieniu art. 2 objaśnienie pojęć pkt 19 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wynoszącej co najmniej 400 midx2poświęconej sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, jest obowiązany do nieodpłatnego przyjęcia w tej jednostce lub w jej bezpośredniej bliskości zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych.

 

Znajdź punkty zbierania zużytego sprzętu - elektrośmieci - http://www.elektroeko.pl/punkty-zbierania.html

15.

Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Usługobiorców jest Sprzedawca. Sprzedawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku. Usługobiorca podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedawcy wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedawcę w celu realizacji złożonego zamówienia. Usługobiorca ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

Postanowienia końcowe
Umowy zawierane w sklepie internetowym THERMO CENTER zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, a w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych do 24 grudnia 2014 roku z Konsumentami - przepisy ustawy

o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia

2 marca 2000 r. (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz

o zmianie Kodeksu Cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Konsumentami - przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn tj.: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw; zmiany zakresu, odpłatności lub formy świadczonych Usług Elektronicznych, zmiany adresu Sprzedawcy - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizacje postanowień niniejszego Regulaminu.

Zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego, tj. Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i Usługobiorca nie wypowiedział umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym w terminie 14 dni od dnia powiadomienia. Zmiany Regulaminu nie będą jednak w żaden sposób naruszać praw nabytych przez Usługobiorców będących jednocześnie konsumentami i korzystających ze sklepu internetowego THERMO CENTER przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już złożone Zamówienia, zawarte lub wykonane Umowy.

W przypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych, Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą będącym jednocześnie konsumentem zostają poddane właściwym sądom powszechnym.

Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą niebędącym jednocześnie konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

 

Regulamin obowiązuje od dnia 02-01-2016

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl